Priser

Gunderupvand.dk

Takstblad 2014

  1. Fast afgift pr. år 900,00kr
  2. Vand pr.m3 5,86kr
  3. Heraf bidrag til åben land 0,06kr
  4. Heraf bidrag til grundvandsbeskyttelse 1,30kr
  5. Grøn afgift til staten 6,13kr
  6. Første rykkergebyr 100,00kr
  7. Anden rykkergebyr med lukkevarsel 100,00kr
  8. Lukke og genåbningsgebyr 1000,00kr

 

Alle priser er excl.moms