Priser

Gunderupvand.dk

Takstblad for Gunderupvandværk

2020


  1. Tilslutnings gebyr 12500,- kr  Stikledning efter regning
  2. Fast afgift 900,-kr
  3. Driftbidrag + grundvandsbidrag 6,50kr/m3
  4. Honorar ved lukning, ved restange for betaling 0,- kr
  5. Honorar ved åbning, efter restange lukning 1000,-kr


ALLE PRISER ER PLUS MOMS


M.V.H Gunderupvandværk